เช็คราคาปุ๋ยเคมี-แม่ปุ๋ยวันนี้ถึง - 31 ธันวาคม 2557


ยี่ห้อ
สูตร
ราคาขาย
หมายเหตุ
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
กระต่าย....ซาอุฯ
46-0-0
 490...
รับสินค้าได้ที่โกดังร้าน
กระต่าย...เกาหลี
16-20-0
 630
รับสินค้าได้ที่โกดังร้าน
กระต่าย...รัสเซีย
15-15-15
 780
รับสินค้าได้ที่โกดังร้าน
กระต่าย...รัสเซีย
16-16-16
 920..หมด
รับสินค้าได้ที่โกดังร้าน
บริษัท เทอโกร เฟอร์ติไลซ์เซอร์ จำกัด
มงกุฎ...โอมาน
46-0-0

มงกุฎ...มาเลยเซีย
18-8-8
 700
ปุ๋ยแต่งหน้า
บริษัท ม้าบิน จำกัด
ม้าบิน...ซาอุฯ
46-0-0


ม้าบิน....เกาหลี
16-20-0
 หมด

ม้าบิน...
16-8-8
 640
ปุ๋ยหว่านแรกๆ
ม้ามังกร
18-8-8 เขียวทน
 660
หว่านได้ถึง 60วัน
บริษัท มหาวงศ์ ตรา แผ่นดินทอง
แดป(แม่ปุ๋ย)
18-46-0
 900
หว่านช่วง 50วัน
บริษัท มหาวงศ์ ตรา แผ่นดินทอง
ม๊อป(แม่ปุ๋ย)เม็ดแดง
0-0-60
800
หว่านช่วง 70วัน
บริษัท สิงห์ดำ จำกัด
สิงห์ดำ
35-5-0
หว่านช่วงแรกๆ
สิงห์ดำ
16-8-8
640 
หว่านช่วงแรกๆ
สิงห์ดำ
16-16-8
 720
หว่านช่วงแรกๆ
สิงห์ดำ
20-5-28
 790
รับท้อง -แต่งหน้า
สิงห์ดำ
15-10-40
850
ตัวท้ายสูง แจ่ม

-แตกกอ(1กิโลกรัมฉีดได้ 5ไร่ แรงเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 50 กิโลกรัม)+ข้าวเขียวฉีดได้10ไร่  ฉีดในนาช่วง14-50วัน ทดแทนปุ๋ยเคมีประเภทหว่าน สูตร 46-0-0 ได้ 40-70%
-หนักแน่ (1กิโลกรัมฉีดได5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง50-70วัน ทดแทน 16-20-0/16-8-8ได้ 40-70%
-เต็มเกวียน(1กิโลกรัมฉีดได้5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง70-90วันทดแทน 15-15-15/15-5-20ได้ 40-70%
เป็นอาหารทางใบ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว เพราะใช้แล้วจะทำให้ข้าวเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว ใบและลำต้นแข็งแรง ไม่เฝือใบจึงทำให้ต้านทานโรค ถ้าใช้สม่ำเสมอจะทำให้ข้าวมีเมล็ดต่อยอดจำนวนเพิ่มขึ้นข้าวจะออกรวงสม่ำเสมอเมล็ดข้าวลีบน้อยที่สุด ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ผลคุ้มค่า 
ประโยชน์ที่พืชได้รับ 
1. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ลำต้นแข็งแกร่ง
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวแตกราก และใบใหม่อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของต้นใบข้าวจะตั้งไม่เฝือใบ ต้านทานโรคและแมลง
4. เพื่อสร้างระบบรากที่แข็งแรงดูดอาหารได้เต็มที่
5. เพื่อกระตุ้นข้าวให้ออกรวงอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอ
6. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วงจำนวนเมล็ดลีบน้อย
7. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว
8. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วง
ทำไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีทางใบมากกว่าปุ๋ยเคมีทางดินมีคำตอบ
คุณกล้าคิดที่จะเปลี่ยนวิถี่ทำการเกษตรไหม


าหารเสริมแบบเข้มข้น สูตรหมัก กลั่นกรอง เฉพาะพืช สำหรับพืชที่คุณรัก
โดย ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี 087-9181778
ชื่อสินค้าขนาดบรรจุใช้ช่วงวิธีใช้งาน
ข้าวเล็ก 10-50 วัน
แตกกอ1 กิโลกรัม10-50วันควรนำ 3อย่างบวกกันแล้วฉีดทั้งประหยัดปุ๋ยเคมี,ต้นแข็งใบตั้ง
ข้าวเขียว1000 ซีซี10-50วัน
เขียวทน1 กิโลกรัม10-50วัน
ระยะข้าวตั้งท้อง 50-70วัน
หนักแน่1 กิโลกรัม50-70วันควรฉีดเวลาที่เหมาะสม ต้องเป๊ะๆ
เต่งตึง1000 ซีซี50-70วัน
ระยะข้าวออกรวงโผ่ลเผล่ 70-95วัน
เต็มเกวียน1 กิโลกรัม70-95วันรักษาเวลาฉีดให้ดีๆ ข้าวหิวเป็นเวลาค่ะ
เต่งตึง1000 ซีซี70-95วัน