การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง---ง่ายกว่าที่คิด

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
ประโยชน์ที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
        รัฐสามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำเข้าปุ๋ยสำเร็จที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมในประเทศ 3,240 ล้านบาท ซึ่งการลดค่านำเข้า ค่าเก็บโกดัง ค่าขนส่งทั่วประเทศ ค่าดอกเบี้ย ค่าบรรจุ ฯลฯ ที่เกษตรกรจ่าย ปีละ 1,620 ล้านบาท

ชนิดของแม่ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
   - ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ได้แก่ แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) แอมโมเนียคลอไรด์ (25-0-0) แอมโมเนียมไนเตรท(34-0-0) ยูเรีย (46-0-0)
   - ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ได้แก่ ร๊อคฟอสเฟต (0-3-0) ซูเปอร์ฟอสเฟต (0-20-0) ดับเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-40-0) ทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0)
   - ธาตุอาหารโปตัสเซี่ยม (K) ได้แก่ โปตัสเซี่ยมซัลเฟต (0-0-50) โปตัสเซี่ยมคลอไรด์ (0-0-60)
   - ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ได้แก่ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) โมโนแอมโมเนียฟอสเฟต (11-52-0)
   - ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) และโปตัสเซี่ยม (K) ได้แก่ โปตัสเซี่ยมไนเตรท (13-0-46)
           สารตัวเติม ได้แก่ ดินทราย ดินขาว ยิบซั่ม ฯลฯ ที่รวมอยู่ในปุ๋ยสูตรสำเร็จแต่ขายราคาเดียวกัน ถ้าเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพียง 20% ของจำนวนปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศ จะลดค่าใช้จ่ายสารตัวเติมถึงปีละ 1,840 ล้านบาท และปุ๋ยผสมใช้เองถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จถึงตันละ 1,000-1,500 บาท
        การผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ใช้เองคือการนำแม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0, ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 มาผสมให้เข้ากันตามตารางผสมปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้นและสามารถผสมได้ทุกสูตรที่มีขายในท้องตลาด

หากสงสัยมาคุยกัน https://goo.gl/sw6TxD ที่นี่จำหน่าย: ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้

คลิกอ่าน+สนใจซื้อ http://goo.gl/A39nT3 ที่นี่จำหน่าย: ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ
               เลือกสูตรและอัตราการใช้กับพืชจากคำแนะนำ คำนวณหาปริมาณ และชั่ง แม่ปุ๋ยแต่ละชนิดจากตาราง นำแม่ปุ๋ยที่ชั่งได้เทลงบนพื้นเรียบและแห้ง ใช้จอบ, พลั่ว ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน นำบรรจุกระสอบเพื่อขนย้ายไปไร่นา การหว่านหรือใส่ต้องใส่ปริมาณน้อยกว่าเดิมเพราะไม่มีสารตัวเติม

ข้อด
 • ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม/ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
 • ใช้ปุ๋ยราคายุติธรรม มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
 • สูญเสียน้อยกว่า เพราะลงทุนถูกกว่า
 • ถ้าชำนาญสามารถปรับสูตรได้
 • มีอำนาจในการต่อรองราคา
 • มีปุ๋ยใช้ทันเวลา
ข้อจำกัด
 • เสียเวลาผสม (10 กระสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 30 วัน
 • แม่ปุ๋ยมีขายไม่ครบทั้ง 3 ชนิด
 • แหล่งขายแม่ปุ๋ยมีน้อย
 • ต้องอ่านเข้าใจจึงทำได้
 • ต้องมีตารางผสมปุ๋ย


ข้อเปรียบเทียบการผสมปุ๋ยเคมีใช้งานด้วยตนเอง
ชั่งแม่ปุ๋ยบริษัทชั้นนำของเมืองไทยด้วยตนเอง(ส่วนใหญ่เกินสูตร) ...ถ้าปุ๋ยเคมีไม่เต็มสูตร โทษตาชั่ง และ คนชั่งเถอะ
สูตร
ราคาท้องตลาด
ราคาผสมใช้เอง
16-20-0
720
670
15-5-20
880
755
8-24-24
1,250
1,140
25-7-7
1,020
725
16-16-16
1,080
945
15-15-15
930
885

หมายเหตุ:ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.087-9181778