post:

ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

Chatbox

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

เมณูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

ประสบการณ์ การปลูก และดูแลมะนาว แบบทีละขั้นตอน,เทคนิค การปลูกมะนาว ในบ่อซีเมนต์


www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี,

มะนาวแป้นแค่6เดือนทำให้ออกลูกได้ - YouTube,เทคนิคการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์,ปลูกมะนาวในกระถาง อยู่ได้นาน 5 ปี :เทคโนโลยีชาวบ้าน

,ปลูกมะนาว ในกระถางไม่ยากอย่างที่คิด - แต่งบ้าน - MThai.com,การปลูกมะนาวคาเวียร์ - จำหน่ายต้นมะนาวคาเวียร์ ๒๐ สายพันธุ์

,แก้ปัญหาโรคแคงเกอร์มะนาว‎,เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมีที่ใช้กับสวนมะนาว เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 ฉีกตำราทิ้ง แล้วเดินหน้าทดลองของจริงกันจะได้ทราบเรื่องจริงๆกัน(แฟร์ไหมไม่มีดร.)
ประสบการณ์ การปลูก และดูแลมะนาว แบบทีละขั้นตอน,เทคนิค การปลูกมะนาว ในบ่อซีเมนต์วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

วัชพืชในนาข้าว,หญ้าไม่ตายในนาข้าว ปรึกษาเราได้,รวยด้วยเกษตร กำจัดวัชพืชในนาข้าว - YouTube

วัชพืชในนาข้าว - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว,เทคนิคการลดปัญหาวัชพืชในนาข้าว,วัชพืชในนาข้าว,หญ้าไม่ตายในนาข้าว ปรึกษาเราได้,รวยด้วยเกษตร กำจัดวัชพืชในนาข้าว - YouTube
ชาวนาที่เคราพรักทุกท่าน-ทุกพื้นที่ จะประสบปัญหากำจัดหญ้า 20วันถึง 50วันมากที่สุดจากความไม่รู้
ฉีดครั้งที่ 1 ช่วง 10-15วัน หญ้าไม่ตาย-ข้าวตายดีจัง
ฉีดครั้งที่2 ช่วง 25-30วัน หญ้าตายบ้าง-ข้าวตายหย่อมๆ
ครั้งที่ 3 ท้อแท้ใจ เริ่มถามนาข้างๆ- เปิดอินเตอร์เน็ต
ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับหญ้าในนาข้าวไม่ตาย กรุณาให้ข้อมูลแก่ทีมงาน เพื่อประเมิณราคาค่ากำจัดหญ้าแบบถูกต้อง-แม่นยำ(ระวังยาเคมีปลอม) ด้วยประสบการณ์ยาวนานถึง 5ปีเต็ม นำพาเกษตรกรสู่ทางสว่างและรอดปีละ 500รายทั่วประเทศไทย

โปรดให้ข้อมูลหญ้าในนาข้าวดังนี้
1.หว่านข้าววันที่          ตอบตามจริง.........................
 2.โดนสารเคมีอะไรมาบ้าง     ตอบตามจริง.........................
3.จะฉีดกี่ถัง25ลิตร         ตอบตามจริง.........................
 4.ชื่อหญ้าอะไรบ้าง        ตอบตามจริง.........................
สาเหตุหญ้าไม่ตาย
1.สารเคมีปลอม                    2.ใส่อัตราส่วนไม่สัมพันธ์กัน
3.วิเคราะห์ยาเคมีกับหญ้าผิด    4.ไม่ทราบทุกเรื่องๆๆๆๆๆๆๆ


หญ้านาข้าว,หญ้าไม่ตายในนาข้าว,หญ้าดื้อยา,หญ้าข้าวนก,หญ้ากระดูกไก่,หญ้าดอกขาว,หญ้าหนวดปลาดุก----หญ้าถ้าฉีดเกิน1ครั้งดื้อสุดไปเลย ระวัง!!!
^^ราคายาเคมี+ปริมาณยาเคมีตามอายุหญ้า(รู้ยัง)^^
ลำดับกลุ่ม
จำแนกหญ้าในนา
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
การสิ้นชีพของหญ้า
1
-หญ้าข้าวนก
-หญ้ากระดูกไก่
ถังละ150บาทประเมินต่ำๆ
7-15วัน
2
-หญ้าดอกขาว
ถังละ100บาทประเมินต่ำๆ
7-15วัน
3
-หญ้าหนวดปลาดุก

ถังละ 20บาทประเมินต่ำๆ
2-7วัน

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

หางไหลหรือโล่ติ๊น,หางไหล สารสกัดศัตรูพืช,หางไหลทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี(สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)
เน้นงานพืชอินทรีย์ทั่วโลกและคนซื้อใช้หัวใจอินทรีย์ ทำพืชออร์แกนิคเท่านั้น!!!!  สนใจติดต่อได้ตามเบอร์ในป้าย (สกัดด้วยห้องแลปมาตรฐานโลก)(สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)
หางไหล หรือ โล่ติ๊น เป็นพืชเถาเลื้อยที่พบได้ในป่าแถบชุ่มชื้นตามแม่น้ำ เป็นสมุนไพรที่นิยมนำเถา ใบหรือรากมาใช้ประโยชน์สำหรับการขับระดูในสตรี รวมถึงสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆมีฤทธิ์ในการกำจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris elliptica Benth.
ชื่อวงศ์ : Fabaceae
ชื่ออังกฤษ : เดอริส (Derris) หรือ ทูบา รูท (Tuba root)
ชื่อท้องถิ่น : โล่ติ๊น, กะลำเพาะ, ไหลน้ำ, เครือไหลน้ำ, โพตะโกส้า (กะเหรี่ยง) และอวดน้ำ
ส่วนที่ใช้ : ราก ลำต้น (เถา) และใบ
แหล่งที่พบหางไหลหรือโล่ติ๊นมาก มักพบในแหล่งพื้นที่ชื้น เป็นที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุก เช่น บริเวณป่าของลุ่มแม่น้ำในจังหวัดต่างๆ(สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ข่าวภัยแล้งสถานการณ์ภัยแล้ง 2558ล่าสุด - ข่าวข่าววันนี้

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
น้ำไม่อุดมสมบูรณ์ เตรียมรับมือ พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบแน่นอน
1. ภัยแล้งคืออะไร
ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
2. สาเหตุของการเกิดภัยแล้งมีอะไรบ้าง
1. โดยธรรมชาติ
1.1
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
1.2
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.3
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล 
1.4
ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว
2. โดยการกระทำของมนุษย์
2.1
การทำลายชั้นโอโซน
2.2
ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก
2.3
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
2.4
การตัดไม้ทำลายป่า
สำหรับภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สาธิตการกำจัดหญ้าผักปอดนา,ดีปลีน้ำ,ผักพริกตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
สาธิตการกำจัดหญ้าผักปอดนา,ดีปลีน้ำ,ผักพริกตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

A-100 สารเสริมประสิทธิภาพ จับใบ นำพาแทรกซึมเกรดA อเมริกา

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

Name : A-100(เอ-ร้อย) สารเร่งอัฉริยะสำหรับพืช ดูดซึม 100% ใน 1 นาที
DetailsA-100
(เอ-ร้อย)เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุด ผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรไทย สารอัจฉริยะ ประสิทธิภาพสูง เร่งยาให้เร็ว เร่งยาให้แรง เพิ่มประสิทธิภาพของยาและสารเคมี ดูดซึมเข้าสู่ระบบเซลล์ของพืชได้อย่างรวดเร็ว ออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหากับเกษตรได้จริง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติ
ช่วยให้สารเคมีออกฤทธิ์ทำได้ได้มากถึง 99% / เชื้อโรค แมลง หญ้า ถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายควบคุมการระบาดของแมลงและหญ้า ได้นานมากขึ้น
ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีบ่อยครั้ง / ลดการใช้สารเคมีลง /ไม่กลัว แสงแดด ลม และฝน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร้านดอกไม้ ขายดอกไม้สด ส่งช่อดอกไม้ ช่อบูเก้ ราคาปากคลองตลาด,ดอกไม้สด ขายส่ง ขายปลีก ฟาร์มเพาะปลูก แปลงปลูก จากภาคกลาง

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
ฝากธุรกิจดอกไม้สดด้วยครับ:
ร้านดอกไม้ ขายดอกไม้สด ส่งช่อดอกไม้ ช่อบูเก้ ราคาปากคลองตลาด
ดอกไม้สด ขายส่ง ขายปลีก ฟาร์มเพาะปลูก แปลงปลูก จากภาคกลาง
ร้านดอกไม้ ขายดอกไม้สด ส่งช่อดอกไม้ ช่อบูเก้ ราคาปากคลองตลาด

ราคา ดอกไม้ สด ปาก คลอง ตลาด

ร้านดอกไม้ปากคลองตลาด ขายส่งดอกไม้สดทุกชนิด โทร. 087-91817-78

ชื่อร้าน  
 : 
ร้านดอกไม้ป.เคมีภัณฑ์ (ผู้ผลิตรายใหญ่ในเขตภาคกลาง)
ที่อยู่
 :
5/4 ม.1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์
 :
0879181778
ID Line
 :
0879181778
E-Mail
 :
prajob_200000@yahoo.co.th
Facebook
 :
https://www.facebook.com/malidokraksingburi
เว็บไซต์
 :
http://www.malidokraksingburi.blogspot.com
 ติดตามราคาดอกไม้สดได้ทุกวัน..หรือฝากอีเมล์ของท่านไว้ ทางทีมงานจะแจ้งราคาให้ท่านทราบ (บริการส่งต่างจังหวัดในเขตภาคกลาง)
       ติดต่อได้ที่ ร้านดอกไม้ป.เคมีภัณฑ์ (ผู้ผลิตรายใหญ่ในเขตภาคกลาง). ตลาดดอกไม้สดที่ใหญ่และสวยที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับตลาดดอกไม้สดที่ 3 ของโลก.ตลาดแห่งนี้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อาชีพในฝันจริงๆไม่สามารถจับต้อง(อาจเสียที่นาฟรีๆ)ได้กับราคาข้าวไม่เกิน8000บาท

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี


อาชีพในฝันจริงๆไม่สามารถจับต้องได้(อาจเสียที่นาฟรีๆ)กับราคาข้าวไม่เกิน8000บาทและผลผลิตเพียงแค่ลด20%เท่านั้น มีรายได้เฉลี่ยวันละ49บาทจริงๆ จนจริง เหนื่อยจริง ทรมานจริงๆ

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การผสมปุ๋ยเคมีสูตร8-24-24และ25-7-7ด้วยตนเอง

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
ประโยชน์ที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
  รัฐ สามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำเข้าปุ๋ยสำเร็จที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมในประเทศ 3,240 ล้านบาท ซึ่งการลดค่านำเข้า ค่าเก็บโกดัง ค่าขนส่งทั่วประเทศ ค่าดอกเบี้ย ค่าบรรจุ ฯลฯ ที่เกษตรกรจ่าย ปีละ 1,620 ล้านบาท
  สาร ตัวเติม ได้แก่ ดินทราย ดินขาว ยิบซั่ม ฯลฯ ที่รวมอยู่ในปุ๋ยสูตรสำเร็จแต่ขายราคาเดียวกัน ถ้าเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพียง 20% ของจำนวนปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศ จะลดค่าใช้จ่ายสารตัวเติมถึงปีละ 1,840 ล้านบาท และปุ๋ยผสมใช้เองถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จถึงตันละ 1,000-1,500 บาท
1. หลักการผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆใช้เอง
  คือ การนำแม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0,สูตร 46-0-0 และสูตร 0-0-60 มาผสมให้เข้ากันตาม ตารางผสมปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้นและสามารถผสมได้ทุกสูตรที่มีขายใน ท้องตลาด
2. อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
 
2.1 เครื่องชั่งขนาด 25 - 50 กิโลกรัม
2.2 พลั่วหรือจอบ
2.3 ถังและขันพลาสติค
2.4 แม่ปุ๋ย
2.5 ตารางผสมปุ๋ยเคมี
3. ขั้นตอนการผสมปุ๋ย
  เลือก สูตรและอัตราการใช้กับพืชจากคำแนะนำ คำนวณหาปริมาณและชั่งแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดจากตารางหนังสือคู่มือการผสมปุ๋ยเคมี สูตรต่างๆใช้เอง นำแม่ปุ๋ยที่ชั่งได้เทลงบนพื้นเรียบและแห้ง ใช้จอบ,พลั่วผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน นำบรรจุกระสอบเพื่อขนย้ายไปไร่นา การหว่านหรือใส่ต้องใส่ปริมาณน้อยกว่าเดิมเพราะไม่มีสารตัวเติม
4. ข้อดี
 
4.1 ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม/ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
4.2 ใช้ปุ๋ยราคายุติธรรม มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
4.3 สูญเสียน้อยกว่า เพราะลงทุนถูกกว่า
4.4 ถ้าชำนาญสามารถปรับสูตรได้
4.5 มีอำนาจในการต่อรองราคา
4.6 มีปุ๋ยใช้ทันเวลา
5. ข้อจำกัด
 
5.1 เสียเวลาผสม (10 กระสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
5.2 ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 30 วัน
5.3 แม่ปุ๋ยมีขายไม่ครบทั้ง 3 ชนิด
5.4 แหล่งขายแม่ปุ๋ยมีน้อย
5.5 ต้องอ่านเข้าใจจึงทำได้
5.6 ต้องมีตารางผสมปุ๋ย