ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สาธิตการกำจัดหญ้าผักปอดนา,ดีปลีน้ำ,ผักพริกตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
สาธิตการกำจัดหญ้าผักปอดนา,ดีปลีน้ำ,ผักพริกตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี