ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

ราคาปุ๋ยเคมี-แม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2556 ยี่ห้อม้ามังกร

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีมหาวงศ์ สุพรรณบุรี
ชื่อปุ๋ยเคมี
สูตร
ราคาส่ง
1.ม้ามังกร
46-0-0
ติดต่อสอบถาม
2.ม้ามังกร
30-0-0
660
3.ม้ามังกร
16-20-0
735
4.ม้ามังกร
16-16-8
800
5.ม้ามังกร
15-15-15
865
6.ม้ามังกร
15-5-20
800
7.ม้ามังกร
18-8-8
700
8.ม้ามังกร
18-4-5
630
9.ม้ามังกร
16-8-8
660
10.ม้ามังกร
18-46-0
1050
11.ม้ามังกร
0-0-60
900
12.ม้ามังกร
ปุ๋ยอินทรีย์
280
รายการสะสมเริ่ม 27 มี.ค. 2556 ถึง 25 ธันวาคม 2556
40 ตัน ทอง 1 สลึง    /  60 ตัน   ทอง 2 สลึง  / 120 ตัน ทอง 1 บาท  / 230 ตัน  ทอง 2 บาท