ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คลินิกนาข้าวเปิดให้บริการทุกวัน ข้าวอายุ 0 วัน ถึง 120 วัน


ฝากเงินกับเรา คิดดูนานๆก็ได้ ให้เวลาคิด 1ปี ค่อยตัดสินสินใจ