ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตข้าวเอง แปรรูปเอง ขายเอง เคป่ะพี่น้อง

ฟังเรื่องข้าวอินทรีย์(เปิดลำโพงด้วยครับ):http://www.organicricesingburi.blogspot.com

-ผลิตข้าวปลอดสารพิษเอง
- แปรรูปข้าวปลอดสารพิษเอง
-ขายเอง  จนอีกไหมพี่น้อง