ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิถีคนทำนาอินทรีย์ขายข้าวแบบสบายใจกว่าข้าวเคมี

ฟังเรื่องข้าวอินทรีย์(เปิดลำโพงด้วยครับ):http://www.organicricesingburi.blogspot.com


ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

สูตรปุ๋ยเคมี หมายถึง การบอกการรับประกันปริมาณธาตุปุ๋ยขั้นต่ำที่สุดที่มีอยู่ในปุ๋ยชนิดนั้นๆ จะบอกเป็นเปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ส่วนฟอสฟอรัสจะบอกเป็นเปอร์เซนต์ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (available P2O5) และโพแทสเซียมจะบอกเป็นเปอร์เซนต์โพแทสที่ละลายน้ำได้ (water soluble K2O) เช่น ปุ๋ยสูตร 10-20-30 จำนวน 2 กระสอบ (100 ก.ก.) เป็นปุ๋ยผสมที่มีปริมาณ N ทั้งหมด 10 ก.ก. ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 20 ก.ก. และโพแทซที่ละลายน้ำได้ 30 ก.ก. ถ้าปุ๋ย 1 กระสอบ (50 ก.ก.) จะมีปริมาณ N ทั้งหมด 5 ก.ก. ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 10 ก.ก. และโพแทซที่ละลายน้ำได้ 15 ก.ก. รวมทั้งสิ้นมีเนื้อธาตุ 60% อีก 40% เป็นสารตัวเติมที่ต้องใส่เพื่อให้ได้น้ำหนักปุ๋ยครบ 100 ก.ก. ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 ซึ่งการเรียงลำดับของธาตุอาหารในปุ๋ยจะต้องเรียง N-P-K สลับที่ไม่ได้
แม่ปุ๋ย หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นมาโดยมีปริมาณธาตุอาหารในสูตรเข้มข้นมาก การผลิตเป็นการทำปฏิกริยาเคมี แม่ปุ๋ยไม่มีสารตัวเติม โดยแม่ปุ๋ยอาจมีธาตุปุ๋ยธาตุใดธาตุหนึ่งหรือมากกว่าเป็นองค์ประกอบ เช่น แม่ปุ๋ย โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) ประกอบด้วยธาตุ N และ P แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) ประกอบด้วยธาตุโพแทสเซียมธาตุเดียว เป็นต้น
การผสมปุ๋ยใช้เอง
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนิยมใช้ปุ๋ยเกร็ดและปุ๋ยน้ำ ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวที่จำหน่ายทั่วไป ราคาค่อนข้างแพง ถ้าสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีครบชนิดที่ต้องการแล้วนำมาผสมใช้เอง จะลดค่าใช้จ่ายได้มาก และเกิดผลดีหลายประการ ดังนี้
  1. ราคาของปุ๋ยเกร็ดผสมใช้เองจะถูกลงอย่างมาก
  2. ราคาของแต่ละสูตรเป็นไปตามปริมาณธาตุอาหารในสูตรอย่างแท้จริง
  3. เป็นแม่ปุ๋ยเคมีล้วนๆ
  4. ผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ ใช้เองได้อย่างง่ายๆ ตามตารางกำหนดน้ำหนักแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด
  5. เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถปรับสูตรได้เองตามต้องการ
  6. ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยด้อยมาตรฐานเพราะแม่ปุ๋ยทำปลอมได้ยาก
  7. เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก
แม่ปุ๋ย สูตรเคมี
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) (NH4) H2PO4
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (21-54-0) (NH4) 2 HPO4
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34) KH2PO4
ยูเรีย (46-0-0) NH2CONH2
โพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46) KNO3
โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) K2SO4
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) KCl
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0) Ca(NO3) 2.4H2O
แมกนีเซียมซัลเฟต MgSO4.7H2O
แมกนีเซียมไนเตรท (11-0-0) Mg(NO3) 2.6H2O
แม่ปุ๋ยที่ให้จุลธาตุ
แม่ปุ๋ย สูตรเคมี องค์ประกอบ
กรดบอริค H3BO3 17% B
แมงกานีสซัลเฟต MnSO4.H2O 32.5%Mn, 18.9%S
คอปเปอร์ซัลเฟต CuSO4.5H2O 25%Cu, 12.8%S
ซิงค์ซัลเฟต ZnSO4.7H2O 22.7%Zn, 11%S
เหล็กคีเลต Fe-EDTA
แอมโมเนียมไดโมลิบเดท (NH4) 2