ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

แบคทีเรียบีที,เชื้อ บี ที ชีวภาพ - สมาคมเกษตรปลอดสารพิษอินทรีย์แห่งประเทศไทย,เชื้อบีที :กำจัดหนอน: บาซิลลัส ธูริงเจนซิส,เชื้อบีที กำจัดป้องกันหนอนดื้อยา

ฟังเรื่องข้าวอินทรีย์(เปิดลำโพงด้วยครับ):http://www.organicricesingburi.blogspot.com


ตารางทำนาข้าวอินทรีย์-ปลอดสารพิษ 0วัน ถึง 120วัน
ติดต่อสอบถาม: https://www.facebook.com/organicricesingburi
สินค้า
วิธีใช้งาน
อัตราส่วน
0วันถึง50วัน
เซฟ-พลัส
(ถุงละ1ก.ก.)
ค่า PH ต่ำกว่า 4.5ปรับสภาพดินไถกลบหน้าดินก่อนใช้เซฟ-พลัส
200 กรัม+น้ำ 200 ลิตร(2ก.ก./10ไร่) ราดบนหน้าดินต่อ 1 ไร่ เพื่อเพิ่มค่า PH ให้ดิน และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
เซฟ-ดี
(ถุงละ1ก.ก.)
คลุกปุ๋ยทางดิน หว่าน
200 กรัม+ปุ๋ยทางดิน 2 กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว เซฟ-พลัสจะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป

เซฟ-ซอย
(ถุงละ50ก.ก.)
หว่านก่อนปั้นดิน ทำเทือก
อัตรา15ก.ก.ต่อไร่เพิ่มแร่ธาตุ บำรุงชั้นดิน ปรับดินให้เป็นกลาง
ไวรัส3ดี
ปล่อยหน้าท่อสูบน้ำ กำจัดไข่จั๊กจั่น,หนอนกอ,แมลงบั่ว
อัตรา 2ก.ก.ต่อพื้นที่10ไร่-20ไร่(ป้องกัน) กำจัดใช้ 2ก.ก.ต่อพื้นที่10ไร่
ข้าวเขียว
(ขวดละ1ลิตร)
ฉีดตอนหว่านได้ 7-10วัน เร่งการงอก แตกกอ  โตไว
อัตราการใช้งาน 1,000ซีซีต่อพื้นที่10ไร่ จะเห็นความแตกขอกอข้าว

วันนี้ขอนำเสนอการปูพื้นฐาน บำรุง-ปรับปรุงดิน เพื่อเป็นฐานแห่งความสำเร็จในอนาคต ผลผลิตไร่ละ 1,4000กิโลกรัมต่อไร่
^^^ชุดสินค้าในตารางนี้ สามารถใช้กับพืช  อ้อย มันสำปะหลัง เผือกหอม มันเทศ มันแกว กาแฟ มะพร้าว ทุเรียน ลำไย แคนตาลูป เมล่อนญี่ปุ่น ข้าวญี่ปุ่น ผักสวนครัว พืชไร่ พืชสวน ได้ทั้งหมด ^^^

สารสกัดจุลินทรีย์ชนิดน้ำ 5 สายพันธุ์ใน 1ขวด ใช้ควบคุม กำจัดและป้องกัน หนอน แมลงศัตรูพืชนาข้าว ผัก ผลไม้ พืชทุกชนิดที่ปลอดสารพิษ ราคา XXXบาท 1ลิตร...สามารถฉีดได้ 20 ไร่ – 25ไร่ (ห้ามต่ำกว่านี้)
1.เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria) จะสร้างสาร beauvericin, bassianolide, beauveriolides, oosporein, and twoNon-peptide toxin as bassianin and tenellin 
2.
เชื้อราเมธาไรเซียม (Metarhizium) จะสร้างสาร dextruxins, cytochalasins 
3.
เชื้อราพาซิโลมัยซีส (Paecilomyces)จะสร้างสาร paecilomycin 
4.
เชื้อราเฮอร์ซูเทลล่า (Hirsutella)จะสร้างสาร hirsuterin 
5.
เชื้อราคลอไดเซ็บ (Cordyceps) จะสร้างสาร cordycepin, ciclosporin 

สารสกัดจุลินทรีย์ชนิดน้ำ5 ชนิดใน1ขวด ใช้ควบคุม กำจัดและป้องกันเชื้อราโรคพืช ราคา XXX บาท(1ลิตร...สามารถฉีดได้ 20 ไร่ – 25ไร่ (ห้ามต่ำกว่านี้)  ประกอบด้วย
1.เชื้อราในสกุล ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) จะสร้างสารพิษtricotoxin A50, trichozianines 
2.เชื้อราในสกุล บาซิลัส (Bacillus) จะสร้างสารพิษdifficidin, oxydifficidin, bacillomyin B, bacitracin
 
3.เชื้อราในสกุล คีโตเมี่ยม (Chaetomium) จะสร้างสารพิษ chaetoglobosin C, sterigmatocystin
 
4.เชื้อราในสกุล สเต็ปโตมายซิส (Streptomysis) จะสร้างสารพิษ streptomysin, tetracyclin, validamycin, erythromycin, bleomycin, ampinicilin, ganamycin
 
5.เชื้อราในสกุล จีโอคาเดียม (Gliochadium) จะสร้างสารพิษ gliotocin