ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อาชีพในฝันจริงๆไม่สามารถจับต้อง(อาจเสียที่นาฟรีๆ)ได้กับราคาข้าวไม่เกิน8000บาท

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี


อาชีพในฝันจริงๆไม่สามารถจับต้องได้(อาจเสียที่นาฟรีๆ)กับราคาข้าวไม่เกิน8000บาทและผลผลิตเพียงแค่ลด20%เท่านั้น มีรายได้เฉลี่ยวันละ49บาทจริงๆ จนจริง เหนื่อยจริง ทรมานจริงๆ