ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

วัชพืชในนาข้าว,หญ้าไม่ตายในนาข้าว ปรึกษาเราได้,รวยด้วยเกษตร กำจัดวัชพืชในนาข้าว - YouTube

วัชพืชในนาข้าว - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว,เทคนิคการลดปัญหาวัชพืชในนาข้าว,วัชพืชในนาข้าว,หญ้าไม่ตายในนาข้าว ปรึกษาเราได้,รวยด้วยเกษตร กำจัดวัชพืชในนาข้าว - YouTube
ชาวนาที่เคราพรักทุกท่าน-ทุกพื้นที่ จะประสบปัญหากำจัดหญ้า 20วันถึง 50วันมากที่สุดจากความไม่รู้
ฉีดครั้งที่ 1 ช่วง 10-15วัน หญ้าไม่ตาย-ข้าวตายดีจัง
ฉีดครั้งที่2 ช่วง 25-30วัน หญ้าตายบ้าง-ข้าวตายหย่อมๆ
ครั้งที่ 3 ท้อแท้ใจ เริ่มถามนาข้างๆ- เปิดอินเตอร์เน็ต
ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับหญ้าในนาข้าวไม่ตาย กรุณาให้ข้อมูลแก่ทีมงาน เพื่อประเมิณราคาค่ากำจัดหญ้าแบบถูกต้อง-แม่นยำ(ระวังยาเคมีปลอม) ด้วยประสบการณ์ยาวนานถึง 5ปีเต็ม นำพาเกษตรกรสู่ทางสว่างและรอดปีละ 500รายทั่วประเทศไทย

โปรดให้ข้อมูลหญ้าในนาข้าวดังนี้
1.หว่านข้าววันที่          ตอบตามจริง.........................
 2.โดนสารเคมีอะไรมาบ้าง     ตอบตามจริง.........................
3.จะฉีดกี่ถัง25ลิตร         ตอบตามจริง.........................
 4.ชื่อหญ้าอะไรบ้าง        ตอบตามจริง.........................
สาเหตุหญ้าไม่ตาย
1.สารเคมีปลอม                    2.ใส่อัตราส่วนไม่สัมพันธ์กัน
3.วิเคราะห์ยาเคมีกับหญ้าผิด    4.ไม่ทราบทุกเรื่องๆๆๆๆๆๆๆ


หญ้านาข้าว,หญ้าไม่ตายในนาข้าว,หญ้าดื้อยา,หญ้าข้าวนก,หญ้ากระดูกไก่,หญ้าดอกขาว,หญ้าหนวดปลาดุก----หญ้าถ้าฉีดเกิน1ครั้งดื้อสุดไปเลย ระวัง!!!
^^ราคายาเคมี+ปริมาณยาเคมีตามอายุหญ้า(รู้ยัง)^^
ลำดับกลุ่ม
จำแนกหญ้าในนา
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
การสิ้นชีพของหญ้า
1
-หญ้าข้าวนก
-หญ้ากระดูกไก่
ถังละ150บาทประเมินต่ำๆ
7-15วัน
2
-หญ้าดอกขาว
ถังละ100บาทประเมินต่ำๆ
7-15วัน
3
-หญ้าหนวดปลาดุก

ถังละ 20บาทประเมินต่ำๆ
2-7วัน