ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รับสมัครชาวไร่อ้อย,ทดลองปุ๋ยตราคนเขียวสูตร21-3-3,และทางใบให้แตกหน่อดีhttps://www.facebook.com/pg/Sugarcanecommercial/videos
https://www.facebook.com/pg/Sugarcanecommercial/videos

https://www.facebook.com/pg/Sugarcanecommercial/videos