ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

จิ๊บ 20% : ยืดช่อผล ขั้วผล และเพิ่มขนาดผล สำหรับไม้ผล : จิบเบอเรลลิกแอซิด 20% ชนิดเม็ดใหญ่ 5 กรัม

จิ๊บ 20TB : ยืดช่อผล ขั้วผล และเพิ่มขนาดผล สำหรับไม้ผล : จิบเบอเรลลิกแอซิด 20% ชนิดเม็ดใหญ่ 5 กรัม

ผลิตภัณฑ์  จิ๊บ 20TB ชนิดเม็ด เข้มข้น เปอร์เซ็นต์สูง ชื่อสามัญ  จิบเบอเรลลิกแอซิด Gibberellic acid
รายละเอียด 
      - จิบเบอเรลลิกแอซิด 20% ขนาดเม็ดใหญ่ น้ำหนัก 1 เม็ด 5 กรัม
สรรพคุณ  
- เป็นสาร GA3 ในกลุ่มจิบเบอเรลริน เป็นสารสกัดจากการสร้างจากเชื้อราบางชนิดที่เพาะเลี้ยง
  เกี่ยวข้องกับการยืดตัวของเซลล์
-ทำลายการพักตัวของพืช เช่น มันฝรั่ง และเมล็ดพืชบางชนิด
-กระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิด เช่นผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีและผักที่มีการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบกระจุก  และยับยั้งการออกดอกของพืชบางชนิด เช่น ไม้ผลชนิดต่างๆรวมทั้งไม้ผลเขตหนาว
-ช่วยในการขยายขนาดผล ให้กับไม้ผลบางชนิด เช่น องุ่น มะม่วง ฯลฯ
-ช่วยในการเปลี่ยนเพศดอก ให้มีดอกตัวผู้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการถ่ายละอองเกสร และผสมเกสร สำหรับพืชบางชนิด เช่น พืชตระกูลแตง และข้าวโพดหวาน
ประโยชน์และวิธีการใช้
เงาะ  ช่วยเปลี่ยนสีผิวของเงาะ ให้สม่ำเสมอและเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้น
         ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด)  ต่อน้ำ 200 ลิตรพ่นเมื่อผลเริ่มแก่
ลางสาด ลองกอง เพื่มการติดผล
         ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นก่อนดอกบาน และระยะดอกบาน
ส้ม มะนาว
          เพื่มการติดผลและเพิ่มผลผลิต
          -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นในระยะดอกบานเต็มที่
          ชะลอการแก่ของของผลและยืดอายุการเก็บเกี่ยว
          -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด)  ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นก่อนที่ผลจะเริ่มเปลี่ยนสี
ส้ม มะนาว ยับยั้งการออกดอกในรุ่นที่ไม่ต้องการ
          -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นในช่วงที่คาดว่าส้มจะออกดอก
องุ่น
           ช่วยยืดช่อดอก
         -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก
           เพิ่มขนาดผล
        -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นภายหลังดอกบานเต็มที่
ชมพู่ เพื่มความยาวของผล
        -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นภายหลังดอกบานเต็มที่และพ่นซ้ำเมื่อกลีบดอกบาน
ฝรั่ง เพื่มขนาดผล
       -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อกลีบดอกเริ่มโรย
มะม่วง
        เพิ่มขนาดผล
       -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อกลีบดอกเริ่มโรย
        กระตุ้นการแตกยอดและใบอ่อน
      -ใช้อัตรา 10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร ภายหลังเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่ง
ทุเรียน
       กระตุ้นการแตกยอดและใบอ่อน
      -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร ภายหลังเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่ง
      ยืดช่อดอก
      -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นตั้งแต่ระยะเหยียดตีนหนู
ลิ้นจี่ ลำไย
      ยืดช่อดอก
      -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก
     เพิ่มขนาดผล
      -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นเมื่อกลีบดอกเริ่มโรย
มะละกอ เร่งการงอกของเมล็ด
     -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่เมล็ดก่อนนำไปปลูก
มันฝรั่ง เร่งการงอกรากของหัวมันฝรั่ง
     -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่หัวมันฝรั่งในสารละลายเป็นเวลา 10 นาที ก่อนนำไปปลูก
ผักกาดหอม ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี เร่งการห่อและเพิ่มผลผลิต
     -ใช้อัตรา 5-10 กรัม (1-2 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นตั้งแต่ช่วงแรกของการเจริญเติบโตก่อนห่อของใบ
พืชตระกูลแตง ข้าวโพดหวาน เปลี่ยนเพศดอกให้เป็นดอกตัวผู้ เพื่อประโยชน์ในการผสมเกสร
     -ใช้อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ำ 200 ลิตรใช้แปรงจุ่มสารละลายนำไปทาที่ส่วนยอด
 พริก  ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา และ พืชตระกูลแตง
ช่วยให้ผลใหญ่ยาว น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิต  ใช้ 0.5-1 เม็ด ต่อน้ำ 200 ลิตร หลังดอกบาน  5-7 วัน
อ้อย ยืดต้น เพิ่มผลผลิต
-  ใช้ อัตรา 5 กรัม (1 เม็ด) ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น ก่อนเก็บเกี่ยว 2-3 เดือนฉีดข้าวแนะนำเพียง  5กรัมเท่านั้นต่อน้ำ200ลิตรกับอุณหภูมิ 14 องศา เที่ยงวัน 20 องศา  กลางคืน 12 องศา