ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

ขายข้าววันนี้เกวียนละ5000.-ได้เงินอีก4เดือน(120วัน)

ฟังเรื่องข้าวอินทรีย์(เปิดลำโพงด้วยครับ):http://www.organicricesingburi.blogspot.com


 • รายชื่อโรงสีที่เปิดรับจำนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2557 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557
 •  
 • ราคาซื้อขายข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ในตลาดทั่วประเทศ ณ ความชื้นไม่เกิน 15%
 •  
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2557
 •  
 • มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2557
 •  
 • ราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2557
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกเจ้าและปทุมธานีนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๕ ณ ระดับความชื้นตาง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๕ ณ ระดับความชื้นตาง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมจังหวัดนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๕ ณ ระดับความชื้นตาง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน