ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขายตั๋วปุ๋ยเคมีตราคนเขียว(ยอดใช้เดือน200ตันและลูกค้าซื้อซ้ำตลอด)ฟิลเลอร์อินทรีย์วัตถุแท้ๆ

www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี


   ซุปเปอร์แบล็คนาโน นวัตกรรมใหม่ล่าสุด  สุดยอดหัวอาหารพืช  ในรูปแบบนาโนเทคโนโลยี  เร่งเขียว  ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิต ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง
  ซุปเปอร์แบล็คนาโน  มีสภาพเป็นด่างสามารถละลายน้ำได้ แลกเปลี่ยนประจุได้ สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ดี  มีคุณสมบัติเป็นสารคีเลต  ผสมน้ำราดโคนต้นจะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก  ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ  ช่วยทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง  ช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรด-ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว

     ส่วนประกอบ : สารอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกัน เช่น ฮิวคิมแอซิด ไม่น้อยกว่า 50% มีโปรแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8%
เป็น สารผสมเข้มข้นของสารประกอบ คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปแบบของสารคีเลต  ใช้ร่วมกับอาหารพืชชนิดน้ำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมให้ดีขึ้น  ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้พืชได้โดยตรง  ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์แข็งแรง ฟื้นตัวได้เร็ว
สารโรติสต้า  ช่วยรักษาพืชที่เป็นรากขอด และช่วยให้รากพืชหาอาหารได้มากขึ้น
วิธีการใช้ ซุปเปอร์แบล็คนาโน : กลุ่มพืชยืนต้นและพืชผักทุกชนิด  เช่น   ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ลำไย มะยงชิด มะปราง มะนาว ส้มโอ มะม่วง   เงาะ  ฯลฯ   นำซุปเปอร์แบล็คนาโน  1ช้อนแกงผสมกับน้ำ 25 ลิตรใช้ฉีดพ่นได้ 1ไร่  โดยฉีดตามลำต้น หรือใบทรงพุ่ม  การฉีดลงดินเพื่อให้ดินร่วนซุยดี  สำหรับยางพาราสามารถฉีดใส่ลำต้นในขณะที่หน้าย้างมีปัญหา(หน้ายางตาย)  ฉีดทิ่งไว้ 15-20 วัน แล้วให้ฉีดพ่นอีกครั้งจะทำให้ต้นยางกลับมาให้น้ำยางได้เหมือนเดิม
     การใช้ ซุปเปอร์แบล็คนาโน  กับ ข้าวโพด   ควรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในอัตราส่วน 1ช้อนแกง ผสมน้ำ 40 ลิตร  การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจะทำให้มีการงอกของเมล็ดสม่ำเสมอ ป้องกันเชื้อราได้ดีมาก และต้นกล้าจะแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วมาก  การฉีดพ่นกับข้าวโพด  ฉีนพ่นครั้งแรก  เมื่ออายุในการเพาะปลูกได้ 15 วัน ใช้ซุปเปอร์แบล็คนาโน  1 ช้อนแกง ผสมน้ำ 25 ลิตร ฉีดพ่น 2 ไร่  จะทำให้การเจริญเติบโตดีและเขียวเร็วภายใน 5-7 วัน  ข้าวโพดจะนำสาร ซุปเปอร์แบล็คนาโน  ไปเลี่ยงลำต้น ใบ ให้ต้นสมบูรณ์เพื่อสร้างฝัก สร้างแป้ง  ฉีดพ่นครั้งที่ 2   ใช้ ซุปเปอร์แบล็คนาโน  1ช้อนแกง ผสมน้ำ 25 ลิตร  เมื่อข้าวโพดอายุได้ 30-35 วัน  เพื่อเร่งให้ข่าวโพดมีการสะสมแป้งเพื่อออกดอกสร้างฝัก จะทำให้ฝักข้าวโพดสมบูรณ์  ฉีดพ่นครั้งที่ 3  ห่างกันไม่เกิน 10 วัน เพื่อให้ข้าวโพดเขียว และเร่งน้ำหนักดีมาก ทุกครั้งใช้ 1ช้อนแกงฉีดได้ 2 ไร่