ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

หญ้าใบแคบและใบกว้างในไร่ข้าวโพดใช้ยาอะไรฉีดจึงตาย ชนิดที่ข้าวโพดไม่ตาย

    
ปกติเมื่อเราหยอดเมล็ดข้าวโพดแล้วเรารดน้ำหรือฝนตกลง มา ข้าวโพดจะเริ่มงอกพร้อมๆกับวัชพืชหรือต้นหญ้างอกมาด้วย ถ้าเราไม่รีบกำจัดต้นหญ้าก็จะงอกขึ้นเบียดและแซงต้นข้าวโพด ทำให้ข้าวโพดแคระแกร็น ฉะนั้นเราจะต้องรีบกำจัด ตั้งแต่ต้นหญ้ายังเล็กๆด้วยการฉีด เนโนซีน อัตรา 50ซีซี/น้ำ 25 ลิตร หรือปลูกเสร็จแล้วฉีด เนโนซีน คุมทันทีเลยก็ได้ ยานี้จะมีประสิทธิภาพทั้งคุมทั้งฆ่า (เฉพาะหญ้าอ่อนเท่านั้น) แต่ถ้าหญ้าโตและข้าวโพดโตแล้วใช้ดลูโพตาเนตฉีดอย่าให้โดนต้นข้าวโพด ติดต่อ&สั่งซื้อ