ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การปลูกอ้อยและวิธีการเพิ่มผลผลิตอ้อย,การใส่ปุ๋ยอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง30ตันต่อไร่

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อ้อยทุกสายพันธุ์”: https://goo.gl/ifoCSY
ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp
ดูวีดิโอHD1080 3D : https://goo.gl/ABu4OS
 อ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกประมาณ 6.5 ล้านไร่ ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 70 ล้านตันต่อปี สามารถนำไปผลิตน้ำตาลได้ปีละประมาณ 7 ล้านตัน โดย 2 ล้านตัน ใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และ 5 ล้านตัน ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
       
       ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิล แต่ยังถือว่าประเทศเรามีผลผลิตด้วยประสิทธิภาพต่ำ และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง คือมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 8-10 ตันต่อไร่ ค่าความหวานอยู่ในระดับ 11-12 ซีซีเอส ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มผู้ผลิตอันดับต้นของโลก เช่น บราซิล ออสเตรเลีย จีน อินเดียฯ อยู่ที่ 13-15 ตันต่อไร่ และค่าความหวานอยู่ที่ 13-15 ซีซีเอส