ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ปี2558(ค.ศ.2015)ภัยแล้งมาเยือนต่อเนื่องทั้งปี ปี2559(ค.ศ.2016)นี้คงแล้งต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภาคกลาง

   ปี2558(ค.ศ.2015)ภัยแล้งมาเยือนต่อเนื่องทั้งปี  ปี2559(ค.ศ.2016)นี้คงแล้งต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภาคกลาง   จากนาข้าว/อ้อย/มันสำปะหลัง หันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดมาขึ้น ทำให้ความรู้ความเข้าใจพืชมีน้อย และปลูกได้ไม่เต็ม100%
วิธีคิดปลูกพืช  ดังนี้  จำแนกหมวดหมู่
1.พืชประธาน : จะปลูกอะไร ขายได้แน่นอนและมาก กำไรได้  1-3ชนิดเป็นต้น อาจจะขายได้ทุกวันหรือ 1เดือนขายได้
2.พืชรอง : ปลูกอย่างน้อย 2-5อย่าง จัดสรรการปลูกให้เหมาะสม  ขายได้ทุกวัน หรือ 2เดือนครั้ง
3.พืชเสริม : แซมระหว่างแถว ระหว่างต้น ระหว่างร่อง  ตามใจเจ้าของพื้นที่
หัวใจของการปลูกพืชในประเทศไทย
1.  น้ำมาจากไหน คลองชลประทานก็แห้ง   เหลือน้ำบาดาลตั้งแต่ความลึก 10เมตร ถึง 150เมตร  ใช้อะไรสูบขึ้นมา    เครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซลฉุดปั๊มน้ำทั่วไป หรือ แผงโซล่าเซลล์เข้าปั๊มน้ำไฟ3เฟส
2.  ทิศทาง ลมผ่าน ช่องไฟของต้นพืช  มีผลต่อโรคและแมลง
3.  ทิศทาง แสงแดด  ช่องไฟระว่างต้นพืช  มีผลต่อการเจริญเติบโต

ใช้ปุ๋ย-ยา-อาหารเสริมพืช ปรึกษาเรา  คลิกที่นี่